Conservación das fachadas e do interior da Capela de San Sebastián da Granxa